KOSGEB PROJELERİ

ileadmin

KOSGEB PROJELERİ

-GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ

– İŞLETME GELİŞTİRME, BÜYÜME VE ULUSLARARASILAŞMA DESTEKLERİ
Genel
Destek Programı
Sizin işletmenizin hangi desteğe ihtiyacı var? Gelin birlikte karar verelim.

Programın Amacı ve Gerekçesi
Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,
KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi,
amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.

İş Birliği Güç Birliği
Destek Programı
Tek başına büyümekte zorlanıyor ve iş birliğine mi ihtiyaç duyuyorsun? Sizi de destekliyoruz.

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı
Destek Programı
KOSGEB desteği ile işinizi yurt dışına taşıyoruz.

TEKNOPAZAR – Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama
Destek Programı
Siz teknolojik ürün üretin, biz tanıtım ve pazarlama giderlerini destekleyelim
TEKNOPAZAR – Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

Programın Amacı
Programın amacı; Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına duyulan ihtiyacın giderilmesi ve teknolojik ürünlere yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesidir.

Programın Süresi: 12 (on iki) Ay

Yazar hakkında

admin administrator

Bir cevap yazın