Yazar arşivi admin

ileadmin

Web Sayfamız Yayında

www.tumdanismanlik.com adresinde web sayfamız yayındadır. En kısa sürede tüm alanlarımızdan içeriklere ulaşabilirsiniz. 28.08.2018

ileadmin

Hizmetler

→KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ DANIŞMANLIĞI

-IPARD II (TKDK)

-KKYDP

-DAP

–SULAMA PROJELERİ

-TANAP

→KALKINMA AJANSLARI DESTEKLERİ DANIŞMANLIĞI

-ORAN, GEKA, KUZKA, OKA MALİ DESTEK PROGRAMLARI

-DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMLARI

-MALİ DESTEK PROGRAMLARI

→KOSGEB DESTEKLERİ DANIŞMANLIĞI

-GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

-GENEL DESTEK PROGRAMI

-KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

-KOBİGEL GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

-AR-GE, İNOVASYON  VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

→YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

-KURUMSAL GELİŞİME YÖNELİK PROFESYONEL ÇÖZÜMLER

-AR-GE, STRATEJİK PLANLAMA, REKABET, İLETİŞİM PROGRAMLARI

→TÜBİTAK PROJELERİ DANIŞMANLIĞI

-ÖNCELİKLİ ALANLAR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

-ULUSAL SANAYİ AR-GE  PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMLARI

-ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMLARI

-KOBİ  AR-GE PROGRAMLARI

→YATIRIM TEŞVİK PROGRAMLARI DANIŞMANLIĞI

-GENEL VE BÖLGESEL YATIRIM TEŞVİKLERİ

-BÜYÜK ÖLÇEKLİ VE STRATEJİK YATIRIM TEŞVİKLERİ

BİLİM ,TEKNOLOJİ,SANAYİ VE EKONOMİ BAKANLIKLARI DESTEKLERİ

-MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİ DESTEKLERİ

-PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEKLERİ

-YURTDIŞI FUAR KATILIM DESTEKLERİ

ULUSLARARASI DESTEKLER

-AVRUPA BİRLİĞİ HİBELERİ

ileadmin

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ DANIŞMANLIĞI

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ DANIŞMANLIĞI
-IPARD II (TKDK)
-KKYDP
-DAP
–SULAMA PROJELERİ
-TANAP

ileadmin

SULAMA PROJELERİ

Programın Yatırım Konuları:
a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,
d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,
e) Tamburlu sulama sistemi kurulması,
f) Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması,
Bakanlığımız tarafından oluşturulan ÇKS’ ye kayıtlı olmak şartıyla gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilirler. Daha önce aynı yatırım konusunda hibe desteğinden yararlananlar başvuru yapamazlar. Ancak farklı parsel için farklı yatırım konusunda başvuru yapabilirler. Proje sahipleri hibeye esas mal alım tutarının %50′ si oranındaki katkı payını ve toplam tutara ait KDV’ nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

ileadmin

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

– İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri
– Problem Çözme ve Analiz Teknikleri
– Etkin Raporlama
– Teknolojinin Kullanımı
– Sosyal Medya Kullanımı
-Süreç Analiz Teknikleri
– Kurumsal Performans Yönetim Sistemi Kuruluşu
*** Bir Yönetim Danışmanı Sizin İçin Ne Yapar?
1- Rekabet gücünü arttırır.
2- Uluslararası pazarlara hazırlar.
3- İç organizasyonu güçlendirir ve geliştirir.
4- Maliyeti azaltır.
5- Ciroyu arttırır.
6- Stratejik yönetim tekniklerini geliştirir.
7- Yönetim ve karar verme sürecini geliştirir.
8- Finansal kaynak alanlarını arttırır.
9- Sektöre ilişkin genel ve özel bilgi sağlar.
10- Müşteri portföyünün geliştirilmesini sağlar.
11- Fizibilite çalışmaları hazırlar.
12- Verimliliği arttırır.
13- Vergi yükünü azaltır.
14- ISO 9000 sertifikasını almaya hazırlar.
15- İnsan kaynaklarının niteliğini geliştirir.
16- Bilgi sistemlerini geliştirir.
Danışmanlık hizmetlerimiz
-Strateji
– Satış ve pazarlama
-Tedarik zinciri
-Mali işler dönüşümü
-Analitik
-Teknoloji
-Kamu politikaları
-Turquality

ileadmin

TÜBİTAK PROJELERİ

● Akademik

1. Ulusal Programlar

2. Uluslararası Programlar

3. Konuk Araştırmacı Programlar

4. Hakem ve Panelistler

5. Uygulamalar ve Yönergeler

● Sanayi

1. Ulusal Programlar

2. Uluslararası Ortaklı Programlar

3. Sanayi Teşvikleri

4. Hakem ve Panelistler

● Kamu

1. Ulusal Programlar

2. Uluslararası Programlar

3. Hakem ve Panelistler

● Girişimcilik

1. Ulusal Programlar

2. Panelist,

3. Hakem,

4. İzleyici ve İş Rehberi

● Bilimsel Etkinlik

1. Etkinlik Düzenleme

2. Etkinliklere Katılım

3. Hakem ve Panelistler

4. Desteklenen Etkinlikler

5. Uluslararası Destekler

● Bilim ve Toplum

1. Ulusal Programlar

2. Uluslararası Programlar

3. Hakem ve Panelistler

ileadmin

ORAN PROJELERİ

ORAN KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ
• Mali Destek Programı
• Doğrudan Faaliyet Desteği
• Teknik Destek Programı
• Fizibilite Destek Programı

ileadmin

KOSGEB PROJELERİ

-GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ

– İŞLETME GELİŞTİRME, BÜYÜME VE ULUSLARARASILAŞMA DESTEKLERİ
Genel
Destek Programı
Sizin işletmenizin hangi desteğe ihtiyacı var? Gelin birlikte karar verelim.

Programın Amacı ve Gerekçesi
Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,
KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi,
amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.

İş Birliği Güç Birliği
Destek Programı
Tek başına büyümekte zorlanıyor ve iş birliğine mi ihtiyaç duyuyorsun? Sizi de destekliyoruz.

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı
Destek Programı
KOSGEB desteği ile işinizi yurt dışına taşıyoruz.

TEKNOPAZAR – Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama
Destek Programı
Siz teknolojik ürün üretin, biz tanıtım ve pazarlama giderlerini destekleyelim
TEKNOPAZAR – Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

Programın Amacı
Programın amacı; Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına duyulan ihtiyacın giderilmesi ve teknolojik ürünlere yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesidir.

Programın Süresi: 12 (on iki) Ay

ileadmin

TKDK PROJELERİ

101- TARIMSAL İŞLETMELERİN FİZİKİ VARLIKLARINA YÖNELİK YATIRIMLAR

HANGİ YATIRIM NE KADAR HİBE DESTEĞİ ALABİLİR

101-1. SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELER

– YENİ İŞLETMELER (HİBE ORANI % 40-50) *

– KAPASİTE ARTIRIMI YAPAN MEVCUT İŞLETMELER (HİBE ORANI %40-50) *

– KAPASİTE ARTIRIMI YAPMAYAN MEVCUT İŞLETMELER (HİBE ORANI %50-60) *

– 10-50 İNEK YA DA 50-250 KOYUN VE KEÇİ YA DA 5-25 MANDA KAPASİTESİNE SAHİP OLAN SÜT ÜRETEN MEVCUT İŞLETMELER (HİBE ORANI %60-70) *

101-2. KIRMIZI ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELER

– YENİ İŞLETMELER (HİBE ORANI % 40-50) *

– KAPASİTE ARTIRIMI YAPAN MEVCUT İŞLETMELER (HİBE ORANI % 40-50) *

– KAPASİTE ARTIRIMI YAPMAYAN MEVCUT İŞLETMELER (HİBE ORANI % 50-60) *

101-3. KANATLI ETİ ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELER

101-3 BROYLER İŞLETMELERİ İÇİN

– YENİ İŞLETMELER (HİBE ORANI % 40-50) *

– KAPASİTE ARTIRIMI YAPMAYAN MEVCUT İŞLETMELER (HİBE ORANI % 50-60) *

101-3 HİNDİ VE KAZ İŞLETMELERİ İÇİN

– YENİ İŞLETMELER (HİBE ORANI % 40-50) *

– KAPASİTE ARTIRIMI YAPAN MEVCUT İŞLETMELER (HİBE ORANI % 40-50) *

– KAPASİTE ARTIRIMI YAPMAYAN MEVCUT İŞLETMELER (HİBE ORANI % 50-60) *

101-4. YUMURTA TAVUKÇULUĞU İŞLETMELERİ

– KAPASİTE ARTIRIMI YAPMAYAN MEVCUT İŞLETMELER (HİBE ORANI % 50-60) *

* Tüm 101 işletmelerinde atık madde ve atık yönetimi konularında yapılan uygun harcamalar için ilave % 10 destek verilmektedir.

*BU HİBE ORANLARI IPARD II 3. ÇAĞRI DÖNEMİNE AİTTİR, DİĞER ÇAĞRILARDA DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR…

KİMLER BAŞVURABİLİR

ULUSAL ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ veya ULUSAL HAYVAN KAYIT SİSTEMİNE kayıtlı olan (KAMU TÜZEL KİŞİLİKLERİ HARİÇ**) ;

– GERÇEK KİŞİLERDE BAŞVURU SAHİBİNİN KENDİSİ ya da YASAL TEMSİLCİSİ***

– TÜZEL KİŞİLİKLERDE TEMSİL ve İLZAMA YETKİLİ KİŞİLER***

**Kamu tüzel kişilikleri ve kamu hissesi %25 ’ den fazla olan tüzel kişilikler başvuramazlar.

*** Söz konusu tüzel kişiliği veya gerçek kişiyi temsil etmeye yetkili kişinin yetkili olduğuna dair imza sirküleri veya vekaletname başvuru paketinde sunulmalıdır.

– MEVCUT TARIMSAL İŞLETMELER ve YENİ TARIMSAL İŞLETMELER uygun başvuru sahibidirler.

MEVCUT TARIMSAL İŞLETME:

Başvuru sahibinin, yatırımının uygulanacağı adreste başvuru yapacağı alt sektör kapsamında üretim faaliyetini gerçekleştirdiği bir işletmesi varsa ve bu işletmesi için modernizasyon, genişletme veya aynı yerde yeniden inşa yatırımı yapacaksa bu tür başvuru sahipleri “ Mevcut Tarımsal İşletme” olarak başvuru yapmalıdır..

YENİ TARIMSAL İŞLETME:

Başvuru sahibinin, yatırımının uygulanacağı adreste başvuru yapacağı alt sektör kapsamında üretim faaliyetini gerçekleştirdiği bir işletmesi yoksa ve burada yeni bir tarımsal işletme kuracaksa bu tür başvuru sahipleri “ Yeni Tarımsal İşletme” olarak başvuru yapmalıdır.

 • Başvuru sahibi vergi sistemine kayıtlı olmalıdır. Ayrıca başvuru anında devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçları bulunmamalıdır.
 • Başvuru sahipleri, Tkdk tarafından nihai ödeme yapılmasından sonra 5 yıl yatırımı muhafaza etmek zorundadır.
 • Başvuru sahipleri başvurunun yapıldığı tarihte 65 yaşından büyük olmamalıdır.
 • Kiralanan mülk üzerinde yatırım yapılacaksa kira süresi yatırımın bitmesinden sonraki 5 yılı kapsamalıdır.
 • Nihai ödeme talebinin yapıldığı tarihte başvuru sahipleri Ulusal Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı olmalıdır.
 • Başvuru sahipleri Ziraat, Veterinerlik ya da ilgili diğer uzmanlık alanındaki bir ziraat meslek lisesi, meslek yüksekokulu veya üniversite diploması veya Ulusal kayıt Sistemlerinden belgelenecek şekilde tarım ya da ilgili uzmanlık alanlarından en az üç yıl çalışma deneyimi ile yeterliliğini kanıtlamalıdır.
 • Nihai ödeme talebinin yapıldığı tarihe kadar tarımsal işletmeler Çevre koruma ve Hayvan refahı konularında minimum Ulusal gereklilikleri ve AB standartları ile uyum sağlamalıdır.
 • Yatırım ile aynı sektörde faaliyet gösteren ve yatırım alanı ile aynı ilçede yer alan başvuru sahibine ait tarımsal işletmelerin toplam kapasitesi yatırım kapasitesi de dahil olmak üzere yatırım sonunda aşağıdaki kapasite limitlerini aşmamalıdır (Önceki işletmelerin kapatılacağı taahhütü verilirse hesaba katılmaz).

SÜT ÜRETİMİNDE KAPASİTE ORANLARI

 • En az 10, en fazla 120 süt ineği veya en az 5, en fazla 50 süt mandası veya en az 50, en fazla 500 süt koyunu ya da keçisi

KIRMIZI ET ÜRETİMİNDE KAPASİTE ORANLARI

 • En az 30, en fazla 250 sığır veya en az 10, en fazla 50 manda veya en az 100, en fazla 500 koyun ya da keçi

KANATLI ETİ ÜRETİMİNDE KAPASİTE ORANLARI

 • En az 5.000, en fazla 50.000 broyler veya en az 1.000, en fazla 8.000 hindi veya en az 350, en fazla 3.000 kaz

YUMURTA ÜRETİMİNDE KAPASİTE ORANLARI

 • En az 20.000, en fazla 100.000 yumurta tavuğu
 • Yatırım kapsamında yapım işleri (inşaat, genişletme, modernizasyon), makine-ekipman alımı, hizmet alımı ve görünürlük harcamalar ıuygun harcamalardır. Her bir yatırım için uygun harcamaların toplam değeri;

* Süt, et ve yumurta sektörleri için en az 5.000 avro en fazla 1.000.000 avro

* Broyler ve hindi sektörleri için en az 5.000 avro en fazla 500.000 avro

* Kaz sektörü için en az 5.000 avro en fazla 250.000 avrodur.

 • Başvuru sahibi uygulama dönemi içerisinde en fazla dört uygun yatırım için destek alabilir..