Hizmetlerimiz

Tüm Proje Danışmanlık olarak her türlü projelnizde sizlere destek olmaktan mutluluk duyarız

TKDK

● Programın genel amaçları; ortak Tarım Politikası ile AB’ye katılım sürecindeki ilgili diğer politikalara ilişkin müktesebatın uygulanmasına yönelik Türkiye’nin hazırlık sürecine katkı sağlamaktır. Özel amaçlar ise; 101, 103 ve 302 tedbirlerinin alt tedbirlerinde öncelikler doğrultusunda ilgili sektör, tarımsal faaliyet alanı, örneğin; hayvansal üretimler, hayvansal ve bitkisel ürün işleme, paketleme, depolama yatırımları, yenilenebilir enerji, yerel ve çevresel kalkınmaya destek sağlayarak AB standartları ile uyum sağlamaktır. ● Programa başvuru 42 il’den yapılabilmektedir. Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat. Programa tedbir bazında tekrar değerlendirilmek kaydıyla GERÇEK ve TÜZEL KİŞİLİKLER, ÇİFTÇİLER ve KIRSAL ALANDAKİ ÖZEL VE TÜZEL KİŞİLER başvuru yapabilmektedir. ● Programın çağrı bazında konuya göre illerin belirlendiği destek konuları genel çerçevede şu şekilde sıralanabilir. 101 - Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar 101-1 - Süt Üreten Tarımsal İşletmeler 101-2 - Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler 101-3 - Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler 101-4 - Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler 103 - Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar 103-1 - Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 103-2 - Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 103-3 - Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 103-4 - Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 103-5 - Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 302 - Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme 302-1 - Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması 302-2 - Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması 302-3 - Zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri 302-4 - Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri 302-5 - Su ürünleri yetiştiriciliği 302-6 - Makine Parkları 302-7 - Yenilenebilir enerji yatırımları

KOSGEB

● Girişimcilik Destek Programı ● Girişimciliği Geliştirme Destek Programı ● AR-GE ve İnovasyon Destek Programı ● Endüstriyel Uygulama Destek Programı ● KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ● Stratejik Ürün Destek Programı ● İşletme Geliştirme Destek Programı ● Genel Destek Programı ● İş Birliği Destek Programı ● KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı ● KOBİ Proje Destek Programı ● TEKNOPAZAR - Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı ● Tematik Proje Destek Programı ● Kredi Faiz Destek Programı ● Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı ● KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri

ORAN

● Mali Destek Programı: 1. Gelişen Sanayi Mali Destek Programı 2. Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı 3. Mikro İşletmeler Mali Destek Programı 4. Turizmi Geliştirme Mali Destek Programı 5. Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları ● Fizibilite Destek Programı: Öncelik 1. Katma değerli tarım uygulamalarının geliştirilmesi Öncelik 2. Kentsel ve sosyal altyapının iyileştirilmesi Öncelik 3. Turizmin çeşitlendirilmesi, doğal tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve turizmde rekabet gücünün artırılması Öncelik 4. Bölgesel yenilik ve girişimcilik alt yapısının güçlendirilmesi, üretimde katma değerin artırılması, şeklindedir.●Teknik Destek Programı:1.Öncelik: Katma Değerli Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması 2.Öncelik: Eğitim ve İstihdam Sağlanması Yoluyla Sosyal Yaşamın Geliştirilmesi 3.Öncelik: Turizmin çeşitlendirilmesi ve turizmde rekabet gücünün arttırılması 4.Öncelik: Bölgesel yenilik ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve imalat ve hizmet sektörlerinde kurumsal ve beşeri kapasitenin geliştirilmesi 5.Öncelik: Kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin kurumsal ve beşeri altyapılarının geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. ● Doğrudan Faaliyet Desteği

KKYDP

● Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi amaçlanmaktadır. ● Programa; seçilen yatırım konusu, yatırım konusuna göre destek verilen iller ile başvuru diğer şartlarını (ruhsatlar, izinler vb.) sağlayan gerçek veya tüzel kişiler başvuru yapabilirler. ● Ekonomik yatırımlar; BÜİ – Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması HÜİ – Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması SÜİ – Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması ÇES – Çelik silo (Tarımsal ürünlerin depolanması) SHD – Soğuk hava deposu SER – Yenilenebilir enerji kullanan seralar YEÜ – Yenilenebilir enerji üretim tesisi HOG – Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması TÜY – Tarımsal üretime yönelik sabit yat. Kırsal ekonomik altyapı yatırımları; KTY – Kırsal turizm yatırımları ÇFG – Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi ELS – El sanatları ve katma değerli ürünler BSY – Bilişim sistemi yatırımları

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

● İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri ● Problem Çözme ve Analiz Teknikleri ● Etkin Raporlama ● Teknolojinin Kullanımı ● Sosyal Medya Kullanımı ● Süreç Analiz Teknikleri ● Kurumsal Performans Yönetim Sistemi Kuruluşu Bir Yönetim Danışmanı Sizin İçin Ne Yapar? 1. Rekabet gücünü arttırır. 2. Uluslararası pazarlara hazırlar. 3. İç organizasyonu güçlendirir ve geliştirir. 4. Maliyeti azaltır. 5. Ciroyu arttırır. 6. Stratejik yönetim tekniklerini geliştirir. 7. Yönetim ve karar verme sürecini geliştirir. 8. Finansal kaynak alanlarını arttırır. 9. Sektöre ilişkin genel ve özel bilgi sağlar. 10. Müşteri portföyünün geliştirilmesini sağlar. 11. Fizibilite çalışmaları hazırlar. 12. Verimliliği arttırır. 13. Vergi yükünü azaltır. 14. ISO 9000 sertifikasını almaya hazırlar. 15. İnsan kaynaklarının niteliğini geliştirir. 16. Bilgi sistemlerini geliştirir. Danışmanlık Hizmetlerimiz: ● Strateji ● Satış ve Pazarlama ● Tedarik Zinciri ● Mali İşler Dönüşümü ● Analitik ● Teknoloji ● Kamu Politikaları ● Turquality

TÜBİTAK

● Akademik 1. Ulusal Programlar 2. Uluslararası Programlar 3. Konuk Araştırmacı Programlar 4. Hakem ve Panelistler 5. Uygulamalar ve Yönergeler ● Sanayi 1. Ulusal Programlar 2. Uluslararası Ortaklı Programlar 3. Sanayi Teşvikleri 4. Hakem ve Panelistler ● Kamu 1. Ulusal Programlar 2. Uluslararası Programlar 3. Hakem ve Panelistler ● Girişimcilik 1. Ulusal Programlar 2. Panelist, Hakem, İzleyici ve İş Rehberi ● Bilimsel Etkinlik 1. Etkinlik Düzenleme 2. Etkinliklere Katılım 3. Hakem ve Panelistler 4. Desteklenen Etkinlikler 5. Uluslararası Destekler ● Bilim ve Toplum 1. Ulusal Programlar 2. Uluslararası Programlar 3. Hakem ve Panelistler

Tüm Danışmanlık Proje Ltd. Şti.

Adres : Mevlana Mah. Rahmi Günay Cad. Ertürk Sitesi No: 30/1 SİVAS Tel: 0 346 225 2244 – 0 545 413 6750

Son haberler

Web Sayfamız Yayında

ileadmin Ağu 28, 2018

Web Sayfamız Yayında

www.tumdanismanlik.com adresinde web sayfamız yayındadır. En kısa sürede tüm alanlarımızdan içeriklere ulaşabilirsiniz. 28.08.2018